Rada bere na vědomí:

22/2010
informaci o umístění města Budyně n.Ohří v soutěži o Cenu v programu regenerace MPR a MPZ za rok 2009, město Budyně n.Ohří se umístilo na             4.místě.

Rada schvaluje:

23/2010
prodloužení pronájmu na jeden rok paní Zelinkové v bytě č. 11, ul. Pražská 340,

24/2010
Pronájem bytu č. 4 v ulici Ostvoní 109 sl. Daně Tasovské,

25/2010
pronájem ŠJ paní J. Krobové,

26/2010
příspěvek na nákup krmiva Sev.stanice ochrany fauny FALKO ve výši 5.000,- Kč.

27/2010
Rada města projednala výstup projektu"Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015" podpořeného ze strukturálních fondů EU v rámci ROP Severozápad. Předložený výstup, zpracovaný externí konzultační firmou SPF Group, zahrnuje analýzu relevance, realizovatelnosti a financovatelnosti projektových záměrů identifikovaných v předchozí fázi realizace projektu. Rada města schvaluje výstupy projektu v předložené podobě a ukládá zpracovateli ve spolupráci se zástupci městského úřadu a partnerů projektu dokončit zbývající výstup (akční plán),

Rada neschvaluje:

28/2010
Prezentaci města v časopise „Dovolená"