Rada bere na vědomí

41/2010
odstoupení  p. Zlámala od koupě pozemku 612/140 na stavbu řadového domu,

Rada schvaluje

42/2010
Směrnici pro nakládání s mimorozpočtovými prostředky ZŠ

43/2010
Ceník - Tabulka s parametry pro výpočet jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene,

44/2010
zveřejnění záměru města prodat p.č. 612/140 v k.ú. Budyně nad Ohří,

45/2010
zveřejnění záměru města prodat 28/1 a 621 v k.ú. Kostelec nad Ohří,

46/2010
Rada města Budyně nad Ohří projednala výstup projektu „Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009-2015" ze strukturálních fondů EU v rámci ROP Severozápad. Předložený výstup, zpracovaný externí konzultační firmou SPF Group, zahrnuje akční plán vč. Zásobníku projektů a plánu projektového řízení. Rada města schvaluje výstupy projektu v předložené podobě a ukládá zpracovateli ve spolupráci se zástupci městského úřadu a partnerů projektu provést závěrečnou finalizaci projektu.

Rada ukládá

47/2010
Zřizovatel ukládá Základní škole Budyně nad Ohří vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (§ 9 odst. 3c - zjednodušený rozsah vedení účetnictví).

48/2010
Zřizovatel ukládá Mateřské škole Budyně nad Ohří vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (§ 9 odst. 3c - zjednodušený rozsah vedení účetnictví).

49/2010
Zřizovatel ukládá Školní jídelně Budyně nad Ohří vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (§ 9 odst. 3c - zjednodušený rozsah vedení účetnictví).